Søndagsskolen

sssf

Søndagsskolen er plassen der de yngste barna får systematisk opplæring i Guds Ord. I utgangspunktet har vi søndagsskole hver søndag kl. 11:30.

Det skal være gøy å gå på søndagsskolen. Vi synger mye, og ved hjelp av bilder, illustrasjoner  og andre forskjellige formidlingsformer fortelles bibelhistoriene på en måte som er godt egnet for at både barn og voksne skal kunne lære noe av det som blir fortalt. Flanellografen er fortsatt et velbrukt hjelpemiddel, og barna liker å se på, mens bibelhistoriene fortelles. Det blir ekstra spennende da!

Søndagsskolen er tilknyttet Norsk Søndagsskoleforbund og bruker et tekst- og undervisningsopplegg som er tilrettelagt for barn fra 4 – 14 år,  men også yngre barn er hjertelig velkommen sammen med en voksen. Tidsrammen for søndagsskoletimen er ca. tre kvarter. Barna deles inn i aldersgrupper, der de får tilrettelagt undervisning på sitt aldersnivå. De fra 0 år – 2.klasse  er for seg selv i kjelleren. De som går i 3.klasse og oppover er annenhver gang i peisestuen og i gymsalen på Åkra skole. Det hender også at alle er samlet.

sondagsskolen

«La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.» Markus 10:14

HJERTELIG VELKOMMEN TIL STORE OG SMÅ!