Aktivitet og arrangement

Hva har gruppen ansvar for?
Årlige samlinger som Damenes Aften, Bedehusbasaren, adventssamlinger og Eldrefesten

Hva gjør man som medlem i gruppen?
Får folk til å være med på loddsalg, matlaging, ledelse og annet som behøves.

Når og hvor ofte?
Samlingene skjer en gang i året. Adventssamlinger tre ganger i desember.

Hvem kan være med i gruppen?
Hvem som helst som har lyst og ønsker å bidra.

Hvem er kontaktperson?
Ann Helen Grindhaug – ahgrindhaug@gmail.com