Barn og ungdom

Hva har gruppen ansvar for?
– Har ansvar for koordinering og oppfølging av barne- og ungdomsarbeidet. Bruker Awana til å gi barn og unge  en helhetlig opplæring i den kristne troen. Hjelpe dem inn i fellesskapet slik at de kan trives i forsamlingen vår.
– Er med som leder/hjelper i en eller flere aktiviteter for barn og ungdom. Bidrar til at barn og unge blir møtt, sett og ivaretatt i forsamlingen og være med på å gi Jesus videre til neste generasjonen.

Når og hvor ofte?
De ulike aktivitetene er fordelt mellom hele uken. Se egne tidspunkt på de ulike aktivitetene i kalenderen eller på FB sidene.

Hvem kan være med i gruppen?
Du som ønsker at barn og unge skal få opplæring i den kristne tro.

Hvem er kontaktperson?
Maria Nordstrand – 40 45 33 37 – mnordstrand@hotmail.no