Bønn

Hva har gruppen ansvar for?
Legge til rette for bønn før møter i bedehuset og forbønn i etterkant.

Hva gjør man som medlem i gruppen?
– Tar hånd om forbønnslapper som leveres inn
– Leder bønnesamlinger før møter
– Er forbeder etter møter for dem som ønsker det
– Sørge for at dåpsbarn for forbedere

Når og hvor ofte?
Møter fordeles på 5 faste lag med en mann og dame i hvert lag, med andre ord møter hver 5. uke.

Hvem kan være med i gruppen?
Enhver som føler for å være med.

Hvem er kontakperson?
Hildur Teige – hildur.s.teige@hotmail.com