Bønn

Hva har gruppen ansvar for?
– Har ansvar for å legge til rette for og lede bønnesamling før møter og forbønn i etterkant.
– Tar hånd om forbønnslapper som leveres inn og tilrettelegger for å salve og be.
– Sørger for at dåpsbarn får forbedere.

Når og hvor ofte?
Møter fordeles på 5 faste lag med en mann og dame i hvert lag, med andre ord møter hver 5. uke.

Hvem er kontakperson?
Ingrid Sjøen ingridsjoen@live.no