Café 3:16

Hva har gruppen ansvar for?
Å ta vare på og disippelgjøre ungdom hovedsaklig mellom 13-16 år.

Hva gjør man som medlem i gruppen?
Legger til rette for samlinger i Café 3:16. Omfatter diverse praktiske oppgaver.

Når og hvor ofte?
Cafe 3:16: Tre tirsdager i måneden (13-16 år)
Cafe 3:16 Ung: En gang per måned (16-29 år)
Cafe 3:16 Husfellesskap: 1-2 ganger per måned.

Hvem kan være med i gruppen?
Enhver som trives med ungdommer og vil lede og følge dem opp.

Hvem er kontaktperson?
Helge Tønnes Langåker – livhilde.langaker@gmail.com