Den eldre bedehusforening

Den eldre bedehusforening er for deg som ønsker et sosialt fellesskap med “den eldre garde” tett knyttet mot kristen tro. Det er ingen spesifikk aldersgrense, men deltakere er typisk 65+.

Vi samles den første mandagen hver måned i peisestuen på bedehuset kl 19:30 – 21:00. Her blir det tid til drøsing, dele liv/vitnesbyrd samt en andakt med kollekt. Vi tar med mat selv.

Deltakerne i foreningen tar seg også av Bedehusbasaren til inntekt for misjonsprosjekter eller andre gode tiltak, i samarbeid med Den yngre bedehusforening.

Velkommen!