Den yngre bedehusforening

Den yngre bedehusforening er for deg som ønsker et sosialt fellesskap med yngre, godt voksne, tett knyttet mot kristen tro. Det er ingen spesifikk aldersgrense, men deltakere er typisk 40-60 år.

Vi samles den siste mandagen hver måned i kjelleren på bedehuset kl 20 – 22. Her blir det tid til drøsing, åpen mikrofon, litt å spise og en andakt. Vi har også basar av og til.

Deltakerne i foreningen tar seg også av Bedehusbasaren til inntekt for misjonsprosjekter eller andre gode tiltak, i samarbeid med Den eldre bedehusforening.

Velkommen!