Diakoni

Hva har gruppen ansvar for?
– Hjemmebesøk og møter på sykehjem i Åkra og på Sevland
– Følge opp personer som har behov for jevnlige samtaler
– Være tilgjengelige for samtale og bønn

Hva gjør man som medlem i gruppen?
Samme som ovenfor

Når og hvor ofte?
– Sykehjemsbesøk hver femte uke
– Tilgjengelig for samtale og bønn på bedehuset en gang i uken

Hvem kan være med i gruppen?
Alle som ønsker å drive medmenneskelig aktivitet i organisert form

Hvem er kontaktperson?
Jan Egil Thormodsæter – jet@ktm.no