Diakoni for eldre

Hva har gruppen ansvar for?
Formidling av Guds Ord gjennom sang og vitnesbyrd en gang i måneden ved Åkra sykehjem (torsdag 17.00) og Fredheim, Sevland (onsdag 18.00). I tillegg kan  hjemmebesøk vurderes.

Når og hvor ofte?
– Månedlig på Åkra sykehjem, (torsdag kl 17:00) og Fredheim, Sevland (onsdag 18:00)
– Ev. hjemmebesøk.

Hvem kan være med i gruppen?
Alle som ønsker å drive medmenneskelig aktivitet i organisert form

Hvem er kontaktperson?
Magne Tangen – magnetangen59@gmail.com