Husfellesskap

Hva har gruppen ansvar for?
– Har ansvar for koordinering og oppstart av husfellesskap.
– Oppfølging av ledere og medledere i fellesskapene.
– Ber for fellesskapslederne og følger dem opp
– Planlegger semesterprogram med utgangspunkt i forsamlingens søndagssamlinger
– Sender ut gruppeark i forbindelse med gruppesøndag som er annenhver uke. Samordne med taler.
– Har samlinger med lederne en gang i semesteret.
Koordinerer fremmøteskjema og søke om støtte i Kristelig Studieforbund (K-Stud).
– Holder oversikt over fellesskap oppdatert.
– Samordner gruppesammensetning ved behov.

Hvem kan være med i gruppen?
Enhver som brenner for at mindre husfellesskap skal vokse og være til nytte for mennesker i forsamlinger

Hvem er kontaktperson?
Mangor Kristoffersen – mangorkristoffersen@gmail.com