Husfellesskap

Hva har gruppen ansvar for?
Koordinering og oppstart av husfellesskap. Oppfølging av ledere og medledere i fellesskapene.

Hva gjør man som medlem i gruppen?
– Ber for fellesskapslederne og følger dem opp
– Planlegging av semesterprogram med utgangspunkt i forsamlingens søndagssamlinger
– Sende ut gruppeark i forbindelse med gruppesøndag som er annenhver uke. Samordne med taler.
– Ha samlinger med lederne en gang i semesteret
– Koordinere fremmøteskjema og søke om støtte i Kristelig Studieforbund (K-Stud)
– Holder oversikt over fellesskap oppdatert
– Samordne gruppesammensetning ved behov

Hvem kan være med i gruppen?
Enhver som brenner for at mindre husfellesskap skal vokse og være til nytte for mennesker i forsamlinger

Hvem er kontaktperson?
Mangor Kristoffersen – mangorkristoffersen@gmail.com