Lydstrømming

Lyd fra møter på bedehuset strømmes direkte her. God fornøyelse!

Overføringen avhenger av at lydtekniker på møtet sørger for å skru på sending. Om møtet er startet og det ikke er lyd kan ta kontakt med lydansvarlig Roy Olav Olsen på 404 53 333