Lydstrømming

Lyd fra møter på bedehuset strømmes direkte her. God fornøyelse!

Opplever du problemer med overføringen kan du ta kontakt med IT-ansvarlig