Misjon

Hva har gruppen ansvar for?
Har ansvar for å engasjere alle i forsamlingen vår for global misjon ved å…
– foreslå aktuelle misjonsprosjekt for lederskapet
– formidle informasjon om forsamlingens misjonsprosjekt
– finne gode muligheter til å engasjere forsamlingen i forbønn og innsamling
– bidra til at misjon settes på dagsorden i forkynnelsen og ulike grupper

Hvem er kontaktperson?
Roar Flacké – rflacke@gmail.com