Misjon

Åkra Bedehusforsamling har valgt å stå sammen med Misjonssambandet og Normisjon om å nå malinkéfolket i Vest-Afrika med evangeliet.


Ønsker du å gi til misjonsprosjektet? Du finner konto- og Vippsnummer her


Malinkéene er regnet som et unådd folkeslag med mindre enn 1 % kristne. De har en stolt historie og er normalt vanskelig å nå med evangeliet. Men i Tambaga-området har det vært stor åpenhet og vi får stadig nye søsken blant malinkéene. Både Misjonssambandet og Normisjon ønsker å prioritere unådde folkeslag og på den måten være med og fullføre misjonsoppdraget. Jesus sier at alle folkeslag skal nås med evangeliet før han kommer tilbake. (Matt.24,14 og Mark.13,10)

Malinkéene bor hovedsakelig i den vestlige delen av Afrika sør for Sahara. De teller 14,6 millioner, fordelt på 54 folkegrupper i 9 vestafrikanske land. Malinkéene driver blant annet med jordbruk, handel og gruvedrift. De er etterkommere av folket i det en gang store Mali-imperiet.

Det er en klar sosial orden blant malinkéene som spenner fra adel til tidligere slaver. Overraskende nok har også musikerne og smedene høy status. Malinké-samfunnet er mannsdominert, og menn har vanligvis mer enn ei kone.

Det store flertallet av malinkéene er muslimer, men deres islamske tro er oftest blandet med tradisjonell naturreligion/åndetro. Det er ikke uvanlig at noen først ber i landsbyens moske, og deretter ofrer en kylling til landsbyånden. Mange malinkéer søker råd hos marabouer (muslimske hellige menn) for helbredelse, beskyttende amuletter eller innsikt i fremtiden.

Misjonssambandets arbeid blant malinkéene

Mali

Evangelisering og menighetsbygging, barnearbeid, bibeloversettelse og samfunnsutvikling i Narena-området.

Misjonær: Bergfrid Almelid

Elfenbenskysten

Evangelisering og menighetsbygging, barnearbeid, bibeloversettelse, samfunnsutvikling og mediearbeid blant Mahouene, som regner seg som malinkéer.

Misjonærer: Anna Birgitte og Fredrik Berge, Jofrid og Olav Brennsæter, Ommund og Grete Alice Haavik Lindtjørn, Sveinn Einar og Anita Stokka Zimsen, Kjersti Gangstø, Julie Melø og Sigfred Kiplesund.

Normisjons arbeid blant malinkéene

Mali

Evangelisering og menighetsbygging, barnearbeid og bibeloversettelse i Tambagaområdet.

Lederutvikling, bibelskolen, alfabetiseringskurs, radioarbeid og andre diakonale prosjekter.

Misjonærer: Hilde og Alf Halvorsen.

Senegal

Pionerarbeid med relasjonsbygging, evangelisering og diakonale tiltak i Kedougou-området sørøst i Senegal.

Misjonærer: Kari og Andres Jøssang (fra Jørpeland), Gunnar og Silje Svanholm Skogesal, Miriam og Arne Haaland, (utsendt av UIO), Liv og Håkon Simonsen (Skudenes), Anne-Gitte Stenhaug og Vilde Tvenning Mæland.