Møtevert/kaffe

Hva har gruppen ansvar for?
– Å møte de som kommer til møtene med velkomst og sørge for hyggelige omgivelser.
– Holde orden i lokalet og sørge for at folk føler seg vel.

Hva gjør man som medlem i gruppen?
– Ønske velkommen i døren når folk kommer
– Koke kaffe
– Tenne lys, sørge for kaffemat etter møte
– Rydde

Når og hvor ofte?
– Vi har ansvar for hver søndag, men vi prøver å fordele rundt i gruppen slik at vi

Hvem kan være med i gruppen?
Enhver som ønsker å sørge for at folk har det godt når de er på bedehuset. Om du ikke er bekvem med å ønske velkommen, er det likevel andre ting du kan gjøre med oss! Velkommen til oss!

Hvem er kontaktperson?
Elisabeth Andersson – elisabandersson@hotmail.com