Møtevert/kaffe

Hva har gruppen ansvar for?
Har ansvar for å møte de som kommer til møtene med velkomst og sørge for hyggelige omgivelser.
Har ansvar for å holde orden i lokalet og sørge for orden i stolrekkene.
Koker kaffe, tenner lys og sørger for kaffemat etter møtet.
Rydder etter møtet.

Når og hvor ofte?
– Vi har ansvar for hver søndag, og er da to stk sammen. Vi fordeler søndagene mellom oss, slik at vi blir satt opp når det passer.

Hvem kan være med i gruppen?
Enhver som ønsker å sørge for at folk har det godt når de er på bedehuset. Om du ikke er bekvem med å ønske velkommen, er det likevel andre ting du kan gjøre med oss! Velkommen til oss!

Hvem er kontaktperson?
Elisabeth Andersson – elisabandersson@hotmail.com