Om oss

Visjon og verdier

Åkra bedehusforsamling står tilsluttet Indremisjonsforbundet (ImF), Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Normisjon og er dermed forpliktet på Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse.

Sammen med Jesus – ut til mennesker
Visjonen er noe vi ønsker skal prege forkynnelsen, livet på bedehuset og hverdagen vår.

Inkluderende
Vi ønsker et fellesskap der ulike type mennesker kjenner seg hjemme og er like verdifulle
Raus
Romslighet skal prege oss, og vi vil være med og spre godhet i lokalsamfunnet vårt
Ekte
Vi verdsetter troverdighet og ærlighet, og vil tale sant om livet slik det er
Aktuell
Vi ønsker å være et livsnært felleskap, som når ut til dagens mennesker.

Organisering

Forsamlingens ledelse er valgt til å lede arbeidet i forsamlingen innenfor rammene til ImF, NLM og Normisjon sine strategier og målsetninger. I tillegg til lederskapet er det etablert tjenestegrupper med ansvar for planlegging og gjennomføring av nærmere bestemte oppgaver innenfor de ulike tjenesteområdene.

Alt av arbeid som legges ned skjer i dag på frivillig basis. På sikte er det tanker om å kunne ansette en eller flere personer som f.eks. pastor, menighetsarbeider, barne og ungdomsarbeider eller tilsvarende.  

Historie

1903
Historien til Åkrehamn Bedehus startet tidlig på 1900-tallet. Mye tyder på at bedehuset på Åkra ble tatt i bruk 10. november 1903.


1954
I 1954 startet arbeidet med å bygge et nytt bedehus på nordsiden av det gamle. Det er dette bygget vi per i dag kjenner som Åkrehamn bedehus. Bedehuset har vært gjennom flere store og små ombygginger og utvidelser siden den gang, sist en større innvendig og utvendig oppgradering i 2021.

2021
Åkrehamn Bedehusforsamling ble stiftet 22. april 2021.