Regi

Hva har gruppen ansvar for?
– Har ansvar for å planlegge og lede søndagsmøter og møtehelger.
– Finner og står i kontakt med talere og eventuelt sangere.
– Koordinerer planleggingen med andre ansvarlige for møtet.

Når og hvor ofte?
– Søndagsmøter hver søndag
– Møtehelger 2-3 ganger hvert semester
– Søndagsmøter og møtehelgene fordeles mellom lederne

Hvem kan være med i gruppen?
Enhver som ønsker å være med å planlegge, lede og sette tema for møter.

Hvem er kontaktperson?
Torgeir Grindhaug – torgeir.grindhaug@gmail.com