Søndagsmøter

Bedehusforsamlingen møtes hver søndag for å prise Gud gjennom lovsang, be sammen, lytte til taler som skal modne oss i troen samt ha fellesskap. Møtene starter klokken 12 og varer vanligvis en til en og en halv time.

Noen søndager benyttes til delemøte hvor man kan dele livshistorier/vitnesbyrd med hverandre

Andre igjen kalles storsamling siden vi prøver å treffe størst mulig aldersgruppe med innholdet.