Søndagsskolen

Hva har gruppen ansvar for?
Drift og utforming av søndagsskoletilbudet på bedehuset slik at barn får en helhetlig opplæring i kristen tro og får delta i et trygt og godt fellesskap.

Hva gjør man som medlem i gruppen?
– Leder søndagsskolesamlinger
– Formidler bibeltekster med hjelpemidler gitt av Søndagsskolen Norge
– Legger til rette for aktiviteter i søndagsskoletimen
– Leder eller spiller til allsang
– Styrer lyd og bilde
– Deltar i ledersamlinger for å videreutvikle tilbudet

Når og hvor ofte?
Søndagsskole som regel hver søndag 12:00 utenom storsamlinger. Søndagene fordeles mellom lederne.
Lederne samles til planlegging etter behov.

Hvem kan være med i gruppen?
Tjenesten passer for deg som ønsker å se barn ha en god arena for fellesskap og opplæring i kristen tro. Det er fint om du kan engasjere dem med bibelfortellinger og/eller bistå med praktiske behov.

Hvem er kontaktperson?
Marianne E. Knutsen – meikemok@gmail.com