Bønn- og vitnemøte

Bønn- og vitnemøte er for alle som ønsker fellesskap for å be, takke og dele historier med hverandre.

Vi samles hver tirsdag kl 19:30 – 21:00 i peisestuen på bedehuset.

Velkommen innom!