Tjenestegrupper

For å fordele arbeidet i menigheten er det opprettet tjenestegrupper med ulike ansvarsområder.

Lurer du på hva du vil bidra med? Kikk innom hver side og ta gjerne kontakt med en ansvarlig for å vite mer.