Yngres

Hva har gruppen ansvar for?
Være med å fortelle om Jesus til barn og unge (5-7. klasse). Gi dem en god og trygg plass å være.

Hva gjør man som medlem i gruppen?
– Snakker med de som kommer og skape gode relasjoner
– Er trygg voksen i møte med dem
– Driver fremmøteregistrering
– Leder samlinger
– Sørger for lyd og bilde
– Skaffer talere
– Handler inn til aktiviteter
– Planlegger og gjennomfører aktiviteter
– Lager mat

Når og hvor ofte?
– Annenhver søndag kl 19-20 (partallsuker)
– Alle ledere som har anledning møter opp og fordeler oppgaver.
– Styremøter ved behov.

Hvem kan være med i gruppen?
– Her kan alle som lyst å bidra med kristen barne- og ungdomarbeid delta.

Hvem er kontaktperson?
Bodil Solberg – bodil87@hotmail.com