PR

Hva har gruppen ansvar for?
– Har ansvar for å være bedehusets ansikt utad, spesielt i digital sammenheng.
– Formidler nyheter og arrangementer via sosiale medier.
– Tar bilder ved arrangementer.
– Ivaretar mediebibliotek og grafisk profil.
– Designer og lager til digitale og fysiske materiell til bruk i kommunikasjon.

Når og hvor ofte?
– Ukentlig formidling gjennom sosiale medier og ev ved behov.

Hvem kan være med i gruppen?
Enhver som vil bedre Åkra Bedehusforsamling sin kommunikasjon utover bedehusets vegger.

Hvem er kontaktperson?
Hanne Underhaug – h.underhaug@hotmail.com