PR

Hva har gruppen ansvar for?
Bedehusets ansikt utad, spesielt i digital sammenheng.

Hva gjør man som medlem i gruppen?
– Formidler nyheter og arrangementer via sosiale medier
– Tar bilder ved arrangementer
– Ivaretar mediebibliotek og grafisk profil
– Designer og lager til digitale og fysiske materiell til bruk i kommunikasjon

Når og hvor ofte?
– Ukentlig formidling gjennom sosiale medier og ev ved behov.

Hvem kan være med i gruppen?
Enhver som vil bedre Åkra Bedehusforsamling sin kommunikasjon utover bedehusets vegger.

Hvem er kontaktperson?
Hanne Underhaug – h.underhaug@hotmail.com