Givertjeneste

«Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.» (2Kor 9:7)

Forsamlingen

Fast givertjeneste: 5340.05.01404

Bedehusforsamlingens kontonummer:  3361.16.56012

Gaver til Åkra Bedehusforsamling gir rett til skattefradrag – ta kontakt med oss for å få satt dette i stand.

Misjonsprosjekt

Informasjon om nåværende misjonsprosjekt finner du her

Kontonummer: 3361.26.42287

Vippsnummer: 745954